Osoby, które zdecydują się zostać dawcą krwi, mogą liczyć nie tylko na szczególnie przywileje i uprawnienia – po oddaniu określonej ilości krwi – lecz, co szczególnie istotne, cieszyć się z faktu, że pomogli w procesie leczenia danej osoby, czy nawet przyczyniły się do uratowania jej życia. Krwiodawstwo odbywa się na zasadzie całkowicie dobrowolnego i bezpłatnego oddania krwi – konieczne jest jednak spełnienie pewnych, podstawowych warunków, które umożliwią nam zostanie honorowym krwiodawcą. O czym więc należy pamiętać?

Kto może oddać krew?

Krwiodawcą może zostać każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, a przy tym cechuje się doskonałym stanem zdrowia i nie jest nosicielem żadnych chorób. W niektórych przypadkach krwiodawcami mogą zostać również osoby niepełnoletnie, jeżeli przemawiają za tym względy lecznicze. Maksymalny wiek takiej osoby określony został na 65 lat, jednak po osiągnięciu tego wieku wciąż można oddawać krew, konieczne jest jednak uzyskanie stosownej decyzji od lekarza. Kwestii medycznych, które dyskwalifikują danego kandydata z zostania dawcą krwi, jest ogromna ilość, pokrótce można jednak wymienić choroby zakaźne, weneryczne, zaburzenia psychiczne, nowotwory, choroby układu krążenia, nerwowego, oddechowego, krwi, pokarmowego.

Jak zostać krwiodawcą?

By zostać dawcą krwi, należy udać się do najbliższej placówki Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, gdzie dany kandydat poddany zostanie wywiadowi medycznemu, szczegółowym badaniom i końcowej ocenie badań laboratoryjnych. Uzyskawszy zgodę na oddanie krwi, można ją w dowolnym momencie wycofać, nie ponosząc przy tym żadnych konsekwencji.

Benefity za oddanie krwi.

Choć kwestia oddania krwi jest całkowicie dobrowolna, a krwiodawca nie utrzymuje z tego tytułu żadnych korzyści majątkowych, może jednak liczyć na wiele przywilejów. Po zostaniu honorowym dawcą krwi, a więc po oddaniu określonej ilości krwi, takiej osobie przysługuję między innymi ulga podatkowa, zwrot kosztów dojazdu, bezpłatne badania diagnostyczne czy legitymacja, która uprawnia do korzystania usług medycznych, aptekarskich i diagnostycznych z możliwością pominięcia kolejki pacjentów.